Moelven Trysil AS

Højere hastighed og bedre kvalitet

Luja har renoveret en sav og leveret en RE-NEW sav til Moelven Trysil. Det har betydet, at høvleriet kan køre væsentligt mere træ igennem og at produktionen er mere driftssikker.

Det norske høvleri Moelven Trysil AS har sine rødder helt tilbage til 7. juli i 1917. Så længe har virksomheden dog ikke samarbejdet med Luja, men siden 2005 har Luja leveret en række ydelser til høvleriet, der tilsammen har forbedret produktionen.

Luja har bl.a. forbedret smøre/skrabe systemet og slebet hjulene under renovering af en ældre sav. Luja har også leveret en RE-NEW sav til det nye høvleri, med nyt fremføringsanlæg, stærkere hjul og ny elstyring. Derudover anvendes også Luja Bioolie på det norske høvleri.

- Vi kører væsentligt mere træ igennem og med højere hastighed end vi tidligere har kunnet med vores båndsave, fortæller Øyvind Løvåsen, der er afdelingsleder hos Moelven Trysil.

Han uddyber:
- Der er et bedre flow i produktionen, som kører mere driftssikkert nu end tidligere. Desuden har vi færre problemer med savbladet, som ikke revner og svinger.

Moelven Trysil case

God olie til høvle og save

Moelven Trysil har også valgt at anvende Luja Bioolie til at både smøre og rense sine høvl og sav. Olien har en række gode egenskaber, og den er ikke så hård ved maskinerne som andre olier. Alt i alt er Øyvind Løvåsen meget glad for sit samarbejde med Luja, og han havde ingen betænkeligheder ved at vælge Luja som sin leverandør.

Moelven Trysil case- Vi havde hørt om et andet stykke arbejde, han havde udført i Norge, fortæller Øyvind Løvåsen.

Kontakten med Luja blev skabt, og det har udviklet sig til et langt og godt samarbejde om båndsavenes arbejde.
- Samarbejdet med Luja har betydet, at vi har fået en driftssikker båndsav på vores høvleri.
Øyvind Løvåsen fremhæver især, at Luja leverer gennemtænkte løsninger, som sikrer en båndsav, der arbejder godt i mange år uden unødvendige driftsstop og problemer.

Han er heller ikke i tvivl om, at han vil anbefale Luja til andre.

- Ja, Søren Luja Hansen kan det, han arbejder med, slår Øyvind Løvåsen fast.

Hent referenceblad (PDF)Se flere cases

Fakta

Moelven Trysil AS har sine rødder helt tilbage til 7. juli i 1917, og allerede et år senere stod værket klar til brug. De første år bestod det kun af savværk, men allerede i 1921 blev den første høvl indkøbt og sat i drift.

Moelven logo

I dag har Moelven Trysil 48 ansatte.
Trysil Kommune har været ejer indtil 2005, hvor Forest Invest AS, der består af Trysil Kommunale skove KF, Trysil Vassdragets Skogeierlag Glommen BA overtog.

I november 2007 overtog Moelven virksomheden under navnet Moelven Trysil AS. Virksomheden er tidligere kendt som Trysil komm. Sag og Høvleri, Trysil-Tre og Trysil Skog AS.
Moelven Trysil AS arbejder både i gran og fyr. Høvleriets egen forædling sørger for, at de hvert år forædler op til 75-80% af træet fra savværket, hvilket betyder, at virksomheden tilbyder en bred vifte af behandlede produkter foruden eksport af diverse trævarer.

Det årlige råtræsforbrug: 130.000 m³ træ
Samlet forædling i høvleriet: ca. 52,000 m³
Imprægnerede produkter: ca. 22.000 m³.

Det udførte LUJA Sawtech:

Til Moelven Trysil har Luja leveret en Canali ML1100 Twin - RE-NEW som er ombygget så den har en kapacitet 90 m/min i 150 mm snithøjde.

Der er bl.a. monteret nye fremføringskassetter, bladsmøresystem, bladstyring, el-styring samt hjul på den ene side.

Maskinbordet er renoveret og bygget om fra hydraulik til luft, savens linjer er rettet op og vi har stået for installation og igangsætning.

Ønsker du at optimere din produktion?

Vi tilbyder tre forskellige løsningsmodeller for vores kunder, som matcher deres individuelle behov for involvering: Project, Service Solution og Premium Solution.