Project

Vi ser ofte et samarbejde starter med et enkeltstående projekt, som f.eks. opgradering af en gruppe save eller et installationsjob. Det giver dig et godt grundlag til at vurdere vores kompetencer og et fremtidigt samarbejde.

LUJA® Project

Med Project arbejder vi med helt konkrete projekter, hvor den bedste løsning implementeres. Vi garanterer for resultatet, da det er baseret på en grundig analyse af den aktuelle situation samt vores erfaring med optimering af båndsave på nordeuropæiske værker siden 2002.

Vi starter med at gennemgå savene og den produktionsproces, de indgår i, for at etablere et solidt grundlag hvorpå vi kan vurdere de forskellige optimeringsmuligheder. Resultatet af analysen gør os i stand til at vurdere, hvordan vi bedst løser udfordringer i produktionen, samt hvilken gevinst, du vil opnå. Gevinster vil typisk være bedre kvalitet, højere produktionsvolumen, øget udnyttelse af råstoffet samt mindsket værktøjsforbrug.

Hent PDF om Project

Et projekt kan f.eks. være

 • Montage af system for rengøring af blad og hjul
 • Opgradering af båndsave - gennemgribende
 • Renovering af maskiner
 • Ombygning og specialkonstruktioner
 • Flytning af save
 • Luja Re-New

I vores løsninger har vi altid indlagt en grundig oplæring af operatører og vedligeholdelsesansvarlige. Det sikrer, at det job vi har gennemført, bliver velintegreret i produktionen, og at de opnåede driftsforbedringer er vedvarende.

Luja Project

Få mere ud af samarbejdet

Når vi har gennemført et projekt og sikret, at alt fungerer som forventet, har du forskellige muligheder for et fortsat samarbejde med LUJA Sawtech:

Du kan indgå en Service Solution aftale, hvor LUJA Sawtech gennemfører service et aftalt antal gange om året ud fra en tjekliste, der sikrer at din produktion performer som den skal.

Hvis du har en større produktion, er det mest lønsomt at fortsætte på en Premium Solution servicekontrakt, hvor LUJA Sawtech har driftsansvar for en aftalt del af anlægget og resultaterne herfra.

Luja Project

Vores fokusområder:

 • Den bedste udnyttelse af råstoffet
 • Kapacitet og produktivitet
 • At undgå uplanlagte bladskift
 • Færre driftsforstyrrelser
 • Flere driftstimer mellem de store servicestop
 • Øget tilgængelighed og produktionsgrad

Kontakt LUJA Sawtech

Overvejer du at opgradere din produktion eller har du behov for service af dine save?

Så er du meget velkommen til at kontakte os. Jo tidligere vi bliver koblet på processen, jo større gavn vil du have af vores kompetencer.