Luja Bio-Oil

Valget af olie har afgørende betydning for maskinens ydeevne og kvaliteten af slutproduktet
– og i sidste ende bundlinjen.

Luja Bio-Oil

Luja Bio-Oil er vores egenproducerede olie, udviklet på baggrund af mange års erfaringer med forskellige olietyper.

Luja Bio-Oil er nøje afstemt efter kravene og forholdene i en moderne produktion, og har alle de egenskaber der skal til, for at sætte din båndsav eller høvl op i et højere gear.


Unikke egenskaber – unikke resultater

 • Olien danner en ekstra glat overflade på savbånd og hjul, hvilket bevirker at spån og flis ikke sætter sig fast – derved beskytter olien også hjulene mod slitage.
 • Den høje bæreevne og god klæbeeffekt giver maksimal beskyttelse mod slitage og nedsætter olieforbruget.
 • Olien nedsætter friktionen mellem savbånd og bladstyring og forhindrer belægninger, hvorved savbåndene holder længere.
 • Den mindsker støjniveauet, når hjulene er rene og en tynd oliefilm ligger mellem fladerne.
 • Oliens friktionsnedsættende egenskaber medfører lavere varmeudvikling.
 • En høj flammepunkts temperatur på 182° C mindsker brandfare.
LUJA Bio Oil stock

Ren biologisk nedbrydelig olie

 • Godt for maskiner, medarbejdere og miljø.
 • Færre lugt- og hudgener for medarbejderne.
 • Giver renere biprodukter fra produktionen.
 • Ingen afsmitning på træet ved normal brug.
 • Nedbryder ikke malingen på maskiner som andre syreholdige olier.
 • Ingen skader på ledninger og hydraulikslanger.

Anvendelse og opbevaring

Luja Bio-Oil kan tilføres gennem de fleste typer smøreanlæg.
Den største effekt opnås dog hvor olien tilføres hjul og savbånd via filtpuder.

 • Luja Bio-Oil er ren olie, og er ikke vandblandbar.
 • Ingen specielle krav til bortskaffelse eller opbevaring.
 • Opfylder kravene i REACH direktivet (Europæisk lovgivningsramme for forvaltning af kemikalier).

Dag-til-dag levering – Stort varelager

Luja Bio-Oil leveres i:

 • Dunke – 25 og 60 liter
 • Tønder – 210 liter
 • IBC-Palletanke – 1070 liter
 • Tankbil – efter aftale

Luja Bio-Oil varianter

SH 02 : Den mest anvendte olie til nåletræsindustrien i Skandinavien.
SH 05 : Tynd olie som anvendes hvor olien opbevares og anvendes omkring frysepunktet eller under.
SH 12 : Bruges hvor råmaterialet har højt indhold af plantesaft/vand. Mere syreholdig end vores andre varianter.

Kontakt Luja A/S

Ønsker du yderligere oplysninger om vores specialudviklede Luja Bio-Oil, er du velkommen til at kontakte os vedrørende referencer, pris, levering, særlige behov m.m. på tlf. 63 32 00 11.

Hent produktblad

Hent sikkerhedsdatablad