Optimering - Savværker

Bedre driftsøkonomi på savværker

Overvejer du at opgradere din produktion eller har du behov for service af dine save?
Jo tidligere vi bliver koblet på processen, jo større gavn vil du have af vores kompetencer.

Båndsav

Vores fokusområder for savværker er:

  • Den bedste udnyttelse af råstoffet
  • Kapacitet og produktivitet
  • At undgå uplanlagte bladskift
  • Færre driftsforstyrrelser
  • Flere driftstimer mellem de store servicestop
  • Øget tilgængelighed og produktionsgrad
optimering savværk

Serviceløsninger til alle behov

Vores serviceløsninger til savværker er delt op i tre koncepter, som er afstemt til de behov, vi oplever hos savværkerne:


LUJA® Project

Project

Opgraderingsprojekter
og montageopgaver.

Læs mere om Project

LUJA® Service Solution

Service Solution

Serviceaftale, hvor LUJA® Sawtech gennem­fører service efter aftale.

Læs mere om Service Solution

LUJA® Premium Solution

Premium Solution

Servicekontrakt, hvor LUJA® Sawtech har drifts­ansvar for en aftalt del af anlægget og resultaterne herfra.

Læs mere om Premium Solution

Luja Bio-Oil

Vi tilbyder desuden en række produkter, som alle understøtter eller optimerer produktion med båndsave.

Se produkter