Bladsmøring

Luja har udviklet et smøresystem til båndsave, der ved et minimalt forbrug af olie giver stor driftssikkerhed og får dine maskiner til at yde mere.

Oliedosering

Den rigtige sammensætning er afgørende

Lujas bladsmøresystem høster anerkendelse fra kunder og andre aktører i branchen for dets funktionalitet, driftssikkerhed og evne til at holde hjul og blad rene og smurte.

Den korrekte smøring nedsætter friktion mellem de forskellige dele i maskinen og forhindrer belægninger på hjulene.

Gevinsten er flere skåret m³ træ, mindre slitage, færre re-bomberinger af hjulene samt mindre værktøjsforbrug.

Luja bladsmøring

Dit valg

For at opnå den mest stabile oliedosering kan din virksomhed benytte sig af Lujas automatiske eller manuelle oliedoseringsanlæg. Kombineret med Luja Bio-Oil og vores smøre/skrabesystem giver det den bedste smøring af båndsave, som findes på markedet.

Automatisk oliedoseringsanlæg

Lujas automatiske oliedoseringsanlæg har en meget stor driftssikkerhed samt en logisk styring og simpel konstruktion der gør det let at anvende. Det består af et startmodul og et savmodul.

Sådan fungerer det

Under daglig drift skal du blot starte savene, og evt. justere oliemængden alt efter hvad der skæres. Afhængigt af opsætning ved startmodulet skal der skiftes enten tønde eller IBC-palletank, når startmodulet meddeler at denne er tom.

Startmodulet består af en pumpe, som automatisk pumper olien op til smøreenhederne ved saven. Der er overvågning på olieforsyningen så anlægget selv melder fejl, når olien slipper op, hvis luftforsyningen svigter, eller der er lækage på anlægget.

Savmodulet fungerer bl.a. via en cyklus-kontrol som sikrer, at den rette mængde olie pumpes ud til alle smøresteder. Systemet er koblet sammen med drivmotoren således at der kun smøres når denne er i drift. Modulet melder fejl hvis cyklussen ikke gennemføres som programmeret eller smøringen udebliver.

Alle alarmer sker via en blitzlampe, placeret oven på det enkelte modul, som operatøren tydeligt kan se. Det gør det nemt at lokalisere eventuelle fejl.
Det betyder, at du i praksis kun skal have fokus på systemet når det meddeler at der mangler olie. Det er tidsbesparende og driftssikkert!

Manuelt oliedoseringsanlæg

Det manuelle oliedoseringsanlæg er et alternativ til det automatiske anlæg, som vi anbefaler til høvlerier, hvor der arbejdes med tørt træ i et rent miljø. Olien hældes i en beholder, hvorfra man via doseringsventiler kan justere oliemængden til de enkelte smøresteder.

Det er en velkendt og gennemtestet metode, men den er ikke så driftsikker som det automatiske anlæg.

Smøre/skrabesystem

Vores filosofi for udviklingen af systemet er, at korrekt smøring nedsætter friktion mellem de forskellige dele i maskinen og forhindrer belægninger, med øget fremføringshastighed og forlænget driftstid på savbåndet til følge.

Denne løsning har gennem flere år høstet stor anerkendelse blandt kunder såvel som andre aktører i branchen. Med Lujas smøre/skrabesystem vil du opleve:

 • Færre driftsstop og en mere stabil produktion.
 • Mindsket forbrug af savbånd.
 • Rene hjul og savbånd.
 • Bedre smøring.
 • Færre udskiftninger af maskindele.
 • Reduceret støj.
 • Mere stabile og holdbare maskiner.
Luja bladsmøring

Anderledes end andre systemer

Lujas smøre/skrabesystem adskiller sig fra andre systemer på væsentlige områder, f.eks.:

 • Mindre forbrug af olie i forhold til andre smøresystemer på markedet.
 • Savbåndets returside smøres på både inder- og yderside.
 • Filtpuderne har en større trykflade, som fordeler olien bedre.
 • Bånd og hjul er renere, selv ved et minimalt forbrug af olie.
 • Savbåndene ligger mere roligt og stabilt på hjulet under produktionen.
 • Alle dele er synlige, hvilket giver hurtigt overblik samt let vedligeholdelse og rengøring.

Tilsammen giver det øget produktivitet til din virksomhed.

Kontakt Luja A/S

Ønsker du yderligere oplysninger om, hvad vores bladsmøresystem kan gøre for din produktion, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på tlf. 63 32 00 11.

Hent produktblad