Sådan samarbejder vi

Et samarbejde med Luja følger en plan som skal sikre, at de projekter, vi igangsætter, er baseret på en grundig analyse af de eksisterende forhold. Analysen skaber grundlaget for en beskrivelse af projektets omfang, en vurdering af de resultater, vi kan opnå, samt de økonomiske konsekvenser.

Luja samarbejde

Det skaber tryghed og sikrer at samarbejdet lever op til kundens individuelle behov for involvering. Vi kan både tilbyde at tage ansvaret for hele produktionen med en langvarig kontrakt baseret på driftsresultat, eller vi kan samarbejde om stand-alone projekter eller enkeltleverancer.

Den tætte dialog

Selv om vi følger en plan, er det vores erfaring, at der undervejs i processen ofte fremkommer flere værdifulde idéer til optimering af anlæggene. Dialogen med de personer, som til daglig arbejder med savene, er derfor vigtig for at opnå de bedste resultater og efterfølgende forankring hos medarbejderne.

Der går sport i det

Efterhånden som resultaterne viser sig, går der sport i at opnå endnu bedre resultater.
Sammenligningen med et pitstop-team til et motorløb er ikke helt ved siden af. Vi motiveres af kunder, som hele tiden udfordrer os og vil opnå yderligere udbytte gennem optimeringer.

Sådan er forløbet:

Fakta

Siden 2002 har LUJA® Sawtech gennem optimering af produktions­processerne forbedret driftsresultaterne markant på flere europæiske høvlerier og savværker.

Resultatet af en LUJA-optimeringsproces er færre og kortere driftsstop, længere driftstid på savbåndet, et finere slutprodukt, en bedre udnyttelse af råstoffet og dermed en bedre driftsøkonomi.

LUJA® Sawtech anvender en række patenterede værktøjer og processer.
Vi producerer og markedsfører Luja Bio-Oil, der er specielt udviklet til smøring af båndsave og høvle.

Eksportandelen er 98%, med hovedvægt på Sverige, Norge og England.

Antal medarbejdere: 5