Service Solution

Service Solution er målrettet høvlerier eller mindre savværker som ønsker selv at have det fulde ansvar for produktionen og driftsresultaterne.

LUJA® Service Solution

Med en Service Solution udfører vi service et aftalt antal gange om året ud fra en tjekliste, der sikrer at din produktion performer som den skal ud fra parametre, vi i fællesskab har fastlagt.

Vi gennemgår i forbindelse med disse besøg altid dit anlæg med henblik på at finde forbedringer, som kan optimere din produktion yderligere. Du bestemmer selv i sidste ende, om de skal gennemføres og hvornår.

Hent PDF om Service Solution

Eksempler på hvad en aftale indeholder:

  Savværk Høvleri
Gennemgang af fuld funktionalitet samt smøring
Rens, justering og udskiftning af sliddele efter behov på smøre-/skrabesystemet
Rengøring af oliedoseringsanlæg og funktionskontrol
Kontrol og justering af bladstyring
Kontrol af hjulenes kondition
Gennemgang og kontrol af ind-/udføringsbænk
– udskiftning af slidte dele og opretning
 
Fuld opretning af linjer og save  

Omfatter normalt ikke, men udføres efter aftale:
Hjulslibning og balancering, olie og sliddele og løbende opfølgning på produktivitet og udnyttelsesgrad.

Luja Service Solution
Luja Service Solution

Når vi er hos vores kunder gør vi altid en stor indsats for at sikre, at de daglige operatører ved hvordan de betjener maskinen og det udstyr, vi har monteret. Vi ønsker at vores kunder selv besidder kompetencerne til at varetage den daglige vedligeholdelse, og bruger os ved de mere specielle opgaver. Dette set-up har gennem tiden vist sig at fungere godt for høvlerier og mindre savværker, hvor vi har haft succes med at holde produktionen på et højt niveau med et minimalt antal af driftsstop.

Vi anbefaler altid at kunder, som får gennemført større projekter, indgår en Service Solution aftale for minimum de første 12 måneder. Det sikrer, at det job vi har gennemført, bliver velintegreret i produktionen, og at de opnåede driftsforbedringer er vedvarende.

Aftalen afregnes altid efter forbrugt tid og materialer.
Ønsker du at høre mere om mulighederne for en Service Solution aftale, så kontakt Luja.

Luja Service Solution

Vores fokusområder for savværker:

  • Den bedste udnyttelse af råstoffet
  • Kapacitet og produktivitet
  • At undgå uplanlagte bladskift
  • Færre driftsforstyrrelser
  • Flere driftstimer mellem de store servicestop
  • Øget tilgængelighed og produktionsgrad

Kontakt LUJA Sawtech

Overvejer du at opgradere din produktion eller har du behov for service af dine save?

Så er du meget velkommen til at kontakte os. Jo tidligere vi bliver koblet på processen, jo større gavn vil du have af vores kompetencer.